Adres

al. Katowicka 7, Wolica (k. Janek) 05-830

Potrzebujesz pomocy?


Zostaw nam wiadomość, a natychmiast odpiszemy lub zadzwonimy, aby Tobie pomóc. Uwielbiamy pomagać naszym Klientom, dlatego jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, oferty albo porady, chętnie odpowiemy na Twoją wiadomość.

LaCava Sp. z o.o., ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000838337, NIP: PL 525-282-13-02, Regon: 385948433, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, opłacony w całości. Adres palarni kawy oraz adres korespondencyjny: al. Katowicka 7, Wolica 05-830.